Villkor & och förutsättningar

1. Villkoren

1.1 Dessa villkor utgörs av ett rättsligt dokument(Avtalet), som innehåller dina rättigheter och skyldigheter som konsument (du), och de för Primary Holdings(Rhinocamera, vi eller oss), i relation med de tjänster och produkter vi erbjuder via vår webbsida eller annan webbsida som ägs av oss. Genom att registrera dig för någon av våra tjänster samtycker du till villkoren och du bekräftar villkoren på nytt varje gång du använder dig av någon av våra tjänster.

1.2 Du samtycker till att:

1.2.1 förse oss med sanningsenlig, noggrann, aktuell och fullständig information om dig själv så som begärs i vår registreringsmall (sådan information kan vara Registreringsdata ); och

1.2.2 upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsinformationen för att hålla den sann, noggrann, aktuell och fullständig. Om du lämnar uppgifter som är falska, felaktiga, inaktuella och ofullständiga, eller om Rhinocamera har rimliga skäl att misstänka att informationen är falsk, felaktig, inaktuell och ofullständig, då har Rhinocamera rätt att suspendera eller avsluta ditt konto och hindra dig från att dig från att använda Rhinocamera's webbsidor med omedelbar verkan. (eller någon del av den).

2. Plats för prestanda och tillämplig.

2.1 Primary Holdings är ett företag som tillämpar EUs lagar på sina inköpare. Om inget annat anges, är materialet på denna plats riktat enbart till de som går in på denna sida från Gibraltar. Rhinocamera gör inga utfästelser att någon produkt som ses i materialet på denna sida är lämplig för användning eller finns tillgänglig på andra platser. De som väljer att gå in på denna sida från andra platser är ansvariga för att följa lokala lagar om de är tillämpliga. Gibraltars lagar ska tillämpas på detta avtal.

2.2 Vid en tvist ska alla parter underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen av domstol i Gibraltar.

3. Göra en beställning

3.1 När en beställning görs hos Rhinocamera är kunden skyldig att läsa och godkänna villkoren före det att beställning är genomförd.

3.2 Vi anser att köpeavtalet ingåtts i samband med att leverans genomförs.

3.3 Varor som levereras till dig från Rhinocamera kommer att motsvara pris och beskrivning som vid beställning (subject to E & OE). Om leverans inte motsvarar din beställning har du som kund rätt, att inom rimlig tid, återsända varorna och få tillbaka dina pengar.

3.4 Om det mot förmodan skulle visa sig att en produkt har haft ett felaktigt pris på vår webbsida förbehåller vi oss rätten att inte sälja varan till det felaktiga priset. Vi kontaktar då dig och du får veta det korrekta priset och får välja om du vill fullfölja beställningen.

3.5 Alla elektriska produkter är försedda med kontakter passande för EU. För kunder inom EU försöker Rhinocamera tillhandahålla kontakter anpassade för EU och manualer på kundens språk. Vissa produkter har manualer på många språk men vi kan inte garantera att du får en manual på ditt eget språk.

3.6 Eventuella brister eller skador på ditt paket som du upptäcker vid mottagandet måste meddelas oss via e-post inom 48 timmar efter att du mottagit paketet. Om du meddelar oss om skador och saknade produkter senare än 48 timmar efter mottagandet kan vi inte ersätta eller hjälpa dig.

3.7 Om någon produkt inte finns på lagret och det tar längre tid än 7 dagar att färdigställa din order kommer vi att meddela dig det beräknade leveransdatumet och du får du välja om du vill annullera ordern eller vänta.

3.8 Om en vara inte finns på lagret eller om en vara som utgått ändå ligger kvar som lagerförd, ersätter vi den vara men en likvärdig om det är möjligt.

4. Rätten att häva en order

4.1 Du har rätt att häva din order från tidpunkten då du beställer till 14 dagar efter att du mottagit din order. Det är den så kallade ångerfristen. Alla avbeställningar måste göras via e-post senast 14 dagar efter att du mottagit din order. Vi behöver ordernumret och ditt postnummer. Du får då ett avbeställningsnummer som hänvisar till din order och som är din referens. Varor som skickas tillbaka till oss utan att använda sig av det föreskrivna sättet kommer inte att behandlas inom ångerfristen.

4.2 De varor Rhinocamera har levererat till dig måste du ta väl hand om varorna i väntan på att du returnerar dem till oss. Rhinocamera accepterar bara varor som returneras i sin originalförpackning och som inte visar några som helst tecken på att de är använda. Allt annat användande av varor, förutom inspektionen vid leveransen, kan upphäva din rätt att returnera.

4.3 De varor som Rhinocamera har levererat till dig och som du vill returnera måste sändas till den adress du får av Rhinocamera. Kostnaden för att returnera till Rhinocamera återbetalas inte, om Rhinocamera hämtar varorna kommer kostnaderna för det att dras av på återbetalningen för returnerade varor. Om ett paket återsänds till oss på grund av att det inte hämtades ut eller ej gick att leverera återbetalas beloppet för beställningen men returfrakten dras av på beloppet vilket ibland kan kosta 150 SEK;, beroende på paketets storlek, men oftast är kostnaden kring 150 SEK;.

4.4 När avbeställningen är gjord kommer Rhinocamera att göra en återbetalning av summan till det kreditkort som användes vid köpet. Detta görs inom 30 dagar efter att avbeställningen är gjord, oftast görs det dock inom 3 arbetsdagar.

4.6 Retur av programvara – Programvara kan bara returneras om det är i sin originalförpackning och helt oöppnad. Denna policy är till för att undvika eventuella brott mot upphovsrättsbeskrivningen och patentlagen (CDPA) 1988. Alla mjukvaror som öppnats är undantagna från rätten att returnera enligt distansförsäljningslagen. (SI2334/2000). Mjukvara som är skadad eller fysiskt defekt när den anländer till kunden kan returneras enligt vår normala returrättspolicy.

5. Innehåll

5.1 Rhinocamera är inte ansvarig gentemot någon för skada eller förlust som uppkommer genom att information används som hittats på denna webbsida. Rhinocamera kommer bara att vara ansvarig för följdskadorna som begrundats av parterna. Rhinocamera kommer bara att vara ansvarig för följdskador som är begrundat av parterna.

5.2 Vissa länkar på webbsidan ( tex banners, annons, ikon)kan leda till webbsidor som inte står under kontroll av Rhinocamera. Om du klickar på en sådan länk lämnar du Rhinocameras webbsida och Rhinocamera har då ingen kontroll och tar inget ansvar för materialet på dessa webbsidor, vi tar inte ansvar för någon webbsida som inte står under Rhinocamera's kontroll.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Ingenting i detta avtal ska påverka de lagstadgade rättigheterna för kunder inte heller utesluta eller begränsa ansvaret för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedrägeri av Rhinocamera.

6.2 Med förbehåll för dessa punkter6.1, Du godkänner att Rhinocamera inte har ansvar varken för förseelser, oaktsamhet, lagstadgad plikt och annat, för någon förlust eller skada, (inklusive förlust och skada som är rimligt förutsebar eller uppkommer av naturliga orsaker) som resultat av alla handlingar, försummelser, fel, förseningar som inträffar på grund av eller i samband med webbsidor som inte står under Rhinocameras direkta kontroll inklusive, utan begränsning, skada för förlust av affärer, förlorad inkomst, utebliven betalning, utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlust av anseende, förlust av affärsinformation eller någon annan ekonomisk förlust (även om Rhinocamera har informerats om risken för sådan förlust eller skada).

6.3 De enda förpliktelser Rhinocamera kan utesluta är de som härrör från följande.

6.3.1 I de fall förluster inte kunde förutses för båda parter när kontraktet bildades.

6.3.2 När förlusterna inte orsakades av något brott från Rhinocamera.

6.3.3 För några affärsförluster, och/eller förluster för icke-konsumenter.

7. Leverans Rhinocamera ser till att det som levereras med gratis frakt-alternativet skickas senast inom 7 dagar och expressleverans inom max 3 dagar, om vi inte har möjlighet att leverera inom den tidsperioden har du möjlighet att annullera ordern, det är inte möjligt att annullera ordern om paketet redan har sänts från oss, inte förrän det är returnerat.

8. Klagomålshantering om du mot all förmodan har några klagomål på vår service eller någon av våra produkter och tjänster vi erbjuder på vår webbsida, vänligen kontakta oss med ett mejl till info@rhinocamera.se alternativt skriv till ett av våra lokala kontor. Adress finns under kontakta oss på hemsidan, eller så kan du skriva direkt till vårt huvudkontor: Primary Holdings Limited, D 66-70 Main Street, Gibraltar, GX11 1AA. Alla klagomål kommer att hanteras seriöst och undersökas så snart de kommer till vår kännedom. Vi vill göra vårt yttersta för att lösa problem så snabbt som möjligt.

9. Copyrights. Rhinocamera och våra leverantörer har upphovsrätten, skyddad enligt lag, till samtliga designer, bilder, grafik och deras urval och arrangemang på vår webbplats. Som besökare på Rhinocameras webportal har du rätt att digitalt kopiera eller skriva ut delar av webbplatsen för egen, icke-kommersiell, användning. All annan användning, utan skriftligt förhandsgodkännande från Rhinocamera, är strikt förbjuden.

10. Programvara

10.1 Immateriella rättigheter för programvara eller något annat upphovsrättsskyddat material (Programvara) samt tillhörande dokumentation som levereras av oss, förblir vår egendom eller våra licensgivares.

10.2 Utan vår skriftliga samtycke och utan att påverka eventuella lagstadgade rättigheter enligt upphovsrättens (dataprogram) förordningar 1992 (som ändras, kompletteras eller ersätts då och då) du ska inte och du ska inte heller tillåta någon annan person att:10.2.1 demontera, dekonstruera, dekompilera eller på något annat sätt interferera med programvaran;10.2.2 kopiera eller förändra programvaran; ella 10.2.3 skapa någon ny programvara som delvis eller helt baserar sig på programvaran.

10.3 I enlighet med villkoren i detta avtal, du har licens att använda programvaran och tillhörande dokumentation icke-exklusivt, men endast för de ändamål som anges i relation till programvaran.

10.4 Du får inte överföra, överlåta eller sub-licensiera din rätt att använda programvaran eller försöka göra det.

10.5 Retur Programvara – Se sektion 4.6

11. Frågor utanför vår kontroll Rhinocamera ska inte hållas ansvariga för brott mot detta avtal som orsakats av omständigheter som inte Rhinocamera kan kontrollera, inklusive, men inte begränsad till, Force majeure, brand, blixtnedslag, översvämning eller extremt hårt väder, explosion, krig, sjukdom, översvämning, arbetskonflikt (oavsett om våra anställda är involverade i konflikten), handlingar eller försummelser av internetleverantörer eller handlingar av lokal eller central regering eller annan behörig myndighet.

12. Språk i händelse av konflikt vid händelse av konflikt: mellan villkoren i avtalet av den engelska version och version på annat språk översatt av oss, är det den engelska versionen som är gällande.

13. Webbplatsens säkerhet Hela kassaprocessen på Rhinocameras webbplats görs på en säker server med hjälp av ett verifierat SSL (secure socket layer) system för att överföra data. Om du klickar på det lilla hänglåset längst ner på webbläsarens sida kommer du att tas till den här webbplatsens säkerhetscertifikat. Om du har några funderingar när det gäller säkerheten på denna webbsida vänliga skicka e-post till info@rhinocamera.se

Säkra betalningar

Säkra betalningar

Säkra transaktioner

Säkra transaktioner

Snabb och gratis leverans

Säkra betalningar